top of page
לילה מאיה חפר

לילה מאיה חפר

עו"ס

עו"ס, מרצה ופעילה חברתית. פועלת לשינוי הנרטיב בתחום בריאות הנפש, הרצאתה "כמו עוף החול" - על משבר נפשי כמנוף לצמיחה עוסקת בתפיסת ובחוויותיה כמטפלת מתמודדת. ספרה "רצוא ושוב", אסופת סיפורים קצרים יצא בהוצאת פראג. 

תמונה לעמוד ראשי אמצע 1.JPG

צילום: יפעת בשן רותם

צילום וכתיבה: יפעת בשן רותם

צילום וכתיבה: יפעת בשן רותם

צילום: אילן שריף

צילום: אילן שריף

רצוא ושוב

אסופת סיפורים קצרים שנעים במעגל החיים וכורכים יחד את הכאב והשמחה, את נקודות השפל הקטנות של הקיום היום יומי לצד האפשרות להתעלות בזכות מפגש אנושי.

צילום: יפעת בשן רותם

צילום: יפעת בשן רותם

בלוג והגיגים

צילום: יפעת בשן רותם

bottom of page